Lewende water - 26 Maart 2018


As daar ooit ‘n dag is wat vir ons hoop bring, is dit Paassondag.  Dan vier ons die opstanding van Jesus.  Dis eintlik hoekom gelowiges elke week op ‘n Sondag, eerder as op ‘n Saterdag bymekaar kom: om die opstanding van Jesus te herdenk en ook te vier.

Eintlik is elke Sondag die viering van ‘n leë graf.  Dit is ons viering dat Jesus leef.

Die leë graf gee ons HOOP.  Dit gee ons HOOP vir hierdie lewe en ook vir die lewe hierna. Dit gee ons HOOP vir ons stukkende verhoudings.  Dit gee ons HOOP in ‘n land waar mense mekaar opwerk oor bangmaak politieke uitsprake.  Dit gee ons HOOP vir vergifnis.  Dit gee ons HOOP vir vrede.  Hierdie HOOP is gesentreer in die persoon van Jesus Christus wat opgestaan het en wat lewe. 

 Koning Dawid het dit jare gelede al gesê:  “U is my enigste HOOP” (Ps 39:8)  en ook “want U, Here is my HOOP, op U Here, het ek van jongs af vertrou…”(Ps 71:5)

Mag jy in hierdie groot lydensweek voor Paasfees jou HOOP in die OPGESTANDE Here stel.

Sterkte vir jou week

Roelf