Lewende water - 13 Januarie 2020

Hoe ouer ek word, hoe minder probeer ek vir God begryp of verstaan. Ek kan dit in elk geval nie doen nie. God pas eenvoudig net nie maklik in die kassies waarin ons Hom wil plaas nie. Elke keer as ek dink, nou verstaan ek vir God, dan ontdek ek weer iets vars en iets nuuts oor Hom.

Iemand het op ‘n keer gesê: “Ons moet die raampie wat ons om ons begrip oor God trek, liewers met ’n ligte potlood trek, en boonop ’n uitveër byderhand hou. Want vir seker gaan jy jou denke oor God met die loop van tyd moet verruim, en dit wat jy van Hom weet, sal jy moet herbedink. God laat Hom eenvoudig nie inperk in wat óns Hom toelaat om te wees nie.”

Karl Barth het gesê: “God is in misterie gehul. Moenie probeer om die misterie op te hef nie, want jy gaan jou vasloop”

Ek wil eerder in verwondering saam met Paulus sing: “O diepte van die rykdom en wysheid en kennis van God! Hoe ondeurgrondelik is sy oordele, hoe onnaspeurlik sy weë! Wie ken die bedoeling van die Here? Wie gee Hom raad? Wie bewys Hom ’n guns, sodat Hy verplig is om iets terug te doen? Uit Hom en deur Hom en tot Hom is alle dinge. Aan Hom behoort die heerlikheid tot in ewigheid!” (Romeine 11:33-36)

Mag jy in hierdie nuwe jaar God minder probeer analiseer en meer sommer net jou skoene uitskop en in verwondering voor Hom gaan sit.

Sterkte vir die week.
Roelf