Lewende Water is Kameeldrif se weeklikse boodskap wat aan die begin van elke week aan al ons lidmate gestuur word.  As jy die boodskap wil ontvang moet jy ons kerkkantoor se nommer op jou foon stoor:  076 554 5031.    Daarna moet jy 'n WhatsApp na die nommer stuur waarin jy versoek om die Lewende Water te ontvang

Lewende water - 30 Januarie 2023

Dit is vreemd hoe 'n boek in die Bybel mens partykeer net kan aangryp en jou gedagtes besig hou. Dit is wat die Brief aan die Romeine tans met my doen... Dit laat my baie dink oor God se genade...

Ek dink dit was Ferdinand Deist wat gesê het: "Die doel van God se genade was nog nooit om vir almal 'n versekeringspolis te gee of om aan elkeen 'n voorspoedige lewe te verseker nie. Die doel van God se genade wat Hy onverdiend aan ons uitdeel en waardeur Hy ons sy kinders gemaak het, was dat die wêreld óm ons deur ons optrede 'n genadige wêreld sou word; dat die genade van God al hoe meer deur ons genadige lewe sigbaar sal word; dat die aarde al hoe meer na die hemel sal lyk..."

Mag jy hierdie week iets van die genade wat God aan jou uitdeel ook weerkaats wanneer jy met oë van genade na die mense om jou kyk.

Sterkte vir jou week.
Roelf

Lewende water - 24 Januarie 2023

Ek het die voorreg gehad om die afgelope paar dae bietjie in die Waterberge te kon rondloop en was elke keer verras oor die ratsheid van die bokke wat my pad gekruis het. 'n Njalabul en sy trop ooie wat my eers aangluur oor ek hulle rus kom versteur het en dan rats oor die klippe weghardloop. 'n Steenbokkie wat skugter loer en ligvoets oor die rotse verdwyn. 'n Koedoebul wat stadig kyk en dan verdwyn.

Ek het iets ervaar van wat Habakuk skryf in Habakuk 3:19 - Die Here my God gee vir my krag. Hy maak my voete soos dié van 'n ribbok, op hoë plekke laat Hy my veilig loop.

Mag jy jou krag hierdie week by die Here soek.

Sterkte vir jou week.
Roelf.

Lewende water - 17 Januarie 2023

Liewe Broer en Suster

Koffie is een van die nie-amptelike simbole van ons gemeente.

Maak seker jy drink saam met iemand die week ‘n koppie koffie.

Koffie skep die geleentheid om regoor mekaar te sit, mekaar in die oë te kyk en lekker te kuier. Hierdie kuier loop mos wye draaie van gesels oor kinders, werk en vakansie hou. Koffiedrink het ook die vermoeë om ‘n gesprek dieper te laat gaan. Jy kan een oomblik nog lekker gesels oor daaglikse koeitjies en kalfies en die volgende oomblik sak jou gesprek in die dieptes van jou siel. Jy begin emosies, vrese en hoop deel.

Omdat koffiedrink hierdie vermoeë het om ons in ons verhoudings te help is dit ook deel van ons geloofsgewoontes.

‘n Geloofsgewoonte is iets wat jy vir 100 dae aktief beoefen ( jy hoef natuurlik nie elke dag koffie te drink nie!). As jy dit doen vorm dit ‘n gewoonte wat deel van jou lewe is.

Koffiedrink is ‘n gewoonte wat jou in jou (geloofs-) verhoudingsreis help.

Groete
Willem

Lewende water - 11 Januarie 2023

Liewe Broer en Suster.

Kom ons vertrou hierdie jaar meer!

Kom ons vertrou God meer.
Hy gee soveel beloftes in Sy woord dat Hy saam met ons reis. Josua 1:1-9 is ‘n goeie voorbeeld. In die teks beloof Hy dat Hy saam die nuwe en vreemde sal ingaan.
In Deuteronomium 31:8 gee Hy Sy versekering dat Hy ons nooit alleen en nooit in die steek sal laat nie.
Lees Matteus 11: 28 e.v. Daar deel Hy sy versorging met ons.
As jy moeg is - Sy juk is sag en Sy las lig.
Kom ons vertrou God.

Kom ons vertrou ons medemens.
Ons weet dat God deur mense met ons werk. Mense; ons familie, vriende, vreemdelinge en onbekendes word in Sy raadsplan gebruik om te versterk, vertroos en by te staan. Lees die klein profete: Hosea, Amos, Nahum om ‘n paar te noem.
Kom ons vertrou dat ons deur God gebruik word om mense te bemoedig.
Lees gerus Jakobus 2:14 e.v.
Kom ons vertrou ons medemens

Kom ons leer om hierdie jaar meer te vertrou.

Groete
Willem


Lewende water - 11 Januarie 2023

Liewe Broer en Suster

Koffie is een van die nie-amptelike simbole van ons gemeente.

Maak seker jy drink saam met iemand die week ‘n koppie koffie.

Koffie skep die geleentheid om regoor mekaar te sit, mekaar in die oë te kyk en lekker te kuier. Hierdie kuier loop mos wye draaie van gesels oor kinders, werk en vakansie hou. Koffiedrink het ook die vermoeë om ‘n gesprek dieper te laat gaan. Jy kan een oomblik nog lekker gesels oor daaglikse koeitjies en kalfies en die volgende oomblik sak jou gesprek in die dieptes van jou siel. Jy begin emosies, vrese en hoop deel.

Omdat koffiedrink hierdie vermoeë het om ons in ons verhoudings te help is dit ook deel van ons geloofsgewoontes.

‘n Geloofsgewoonte is iets wat jy vir 100 dae aktief beoefen ( jy hoef natuurlik nie elke dag koffie te drink nie!). As jy dit doen vorm dit ‘n gewoonte wat deel van jou lewe is.

Koffiedrink is ‘n gewoonte wat jou in jou (geloofs-) verhoudingsreis help.

Groete
Willem