Lewende Water is Kameeldrif se weeklikse boodskap wat aan die begin van elke week aan al ons lidmate gestuur word.  As jy die boodskap wil ontvang moet jy ons kerkkantoor se nommer op jou foon stoor:  076 554 5031.    Daarna moet jy 'n WhatsApp na die nommer stuur waarin jy versoek om die Lewende Water te ontvang

Lewende water - 21 September 2022

Liewe vriende.

Gister ry ek verby ñ bouterrein waar daar met ñ bukswaterpas/'dampy level' gewerk word. Op die afstand sien ek hoe die man wat by die bukswaterpas staan (wat mens aanvaar die een is wat weet en voortou neem) die assistente so honderd meter van hom af instruksies toe skree. Die tempo waarteen sy arms swaai het my die idee gegee dat hulle hom nie lekker verstaan nie, wat daarop neerkom dat hulle mekaar mooi opvryf.

Die rede van die misverstande is ek seker kan toegeskryf word aan die aanvaar dat hulle weet, maar inderwaarheid nie weet nie.

Oordra van kennis is nie net ñ geskenk en ñ voorreg nie, maar ook ñ waarde. Gebeur dit egter nie baie dat ons maar net aanvaar nie? Aanvaar dat ander "moet mos weet nie"?

Dit is ook waar van ons geloof, dra ons ons geloofskennis en ervaring genoegsaam oor?

Sondag het ons die voorreg om twee kinders te mag doop. By die doop vier ons die feit dat Christus kies om saam ons kinders (en ook ons) ñ pad te stap. Maar ons neem ook die verantwoordelikheid om kennis oor te dra.

Die vraag waarmee ek jou los die week is, dra jy jou kennis as gelowiger oor aan jou geliefdes, maar nog meer plaas jy jouself in posisies waar kennis ook aan jou oorgedra kan word en nie net te aanvaar nie? Groete.Drian.

Lewende water - 13 September 2022

Liewe Broer en Suster.

As jy aan die beelde van die bybel dink watter beeld is dit?

Ek dink jy gaan onmiddelik vir my vra: Is dit ‘n gebeure (kruis) of ‘n wonderwerk beeld (die water in wyn)?

Beelde help ons om in ons geloof te groei.

Die Bybel is ‘n boek vol beelde:
• Dit help ons om beter te verstaan (gelykenis van die barmhartige Samaritaan).
• Dit gee ons ‘n duidelike prentjie van wat bedoel word (Die herder Psalm 23).
• Dit versterk die storie (Jona).

Soms:
• Verwar dit ons (skeppingsverhale is nie wetenskaplik nie maar wil die grootheid van God besing).
• Versag die boodskap (ons romantiseer die geboorte van Christus in die krip).
• Verdraai dit ons geloof (aanbid die goue kalf).

Onthou, ‘n riglyn om beelde te verstaan is die wete dat ‘n beeld se boodskap is om Christus se verhouding met jou te versterk. Daarom is dit soms ook goed om hedendaagse beelde (verhale van mense wat Christus in hul daaglikse lewe raaksien) te gebruik in jou eie geloofsgroei. Groete. Willem.

Lewende water - 30 Augustus 2022

Liewe Broer en Suster.

Seerkry is nie vir sussies nie.

Ongelukkig kry ons almal een of ander tyd in ons lewe seer. Die seerkry is natuurlik nie net ‘n hartseer of toon seer nie maar is soms ook emosioneel of ernstige gesondheidseer.

Elkeen van ons het al deur die lewe ‘n meganisme ontwikkel om die seer te kan hanteer. Jy huil of lag wanneer die seer erg raak, ander kere trek jy terug om alleen te wees of as die fisiese pyn te seer raak soek jy mediese hulp.

Pasop as die seer so seer is dat jy van goeters of mense afhanklk raak.

Die Bybel ken hierdie seer. Die Bybel verstaan dat ons emosionele pyn soms so seer word dat dit fisiese pyn word.

Daarom die uitnodiging van Christus: Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is en ek sal vir julle rus gee. (Matteus 11) Maak jou oë net vir ‘n oomblik toe en laat die liefde van God jou opsoek, vertroos en optel. Groete. Willem

Lewende Water - 22 Augustus 2022

Toe Hy Godverlate gevoel het, het Jesus steeds aan God vasgehou.

Jesus roep aan die kruis uit: “My God, my God waarom het U my verlaat!” Maar selfs in hierdie hartseer momente bly Hy vashou aan Sy Vader. Dit is opvallend dat in Sy klag van Godverlatenheid spreek Jesus God steeds aan as “My” God! Dalk voel jy vandag Godverlate. Wonder jy of God van jou vergeet het? Hou midde jou gevoel van Godverlatenheid aan Hom vas. Hy het nie van jou vergeet nie! Jou Verlosser leef, Hy sal jou nie uit Sy hand laat val nie! Hy is die Een wat uitkoms bied.

Liefde

Liesel xx 

 

Lewende Water - 15 Augustus 2022

Wanneer 1 Korintiërs 13 oor die liefde praat, word dit nie as 'n emosie beskryf nie, maar as 'n lewensstyl, as iets wat jy moet doen. Luister 'n bietjie:
"Die liefde is geduldig
die liefde is vriendelik;
dit is nie afgunstig nie,
is nie grootpraterig nie,
is nie verwaand nie.
Dit handel nie onwelvoeglik nie,
soek nie sy eie belang nie,
is nie liggeraak nie,
hou nie boek van die kwaad nie.
Dit verbly hom nie oor onreg nie
maar verheug hom
oor die waarheid... (1 Korintiërs 13:4-7)

Ferdinand Deist sê hierdie liefde is 'n lewensstyl volgens die bladmusiek van die lewe, wat in die hemel gekomponeer is. Dit is nie iets wat 'n mens "het" of wat jou sommer "oorkom" nie. Dit is 'n lewenshouding en 'n leefstyl waarvoor jy bewustelik moet kies, soos jy 'n musiekstuk uitkies wat jy dan jou lewe lank moet inoefen soos jy 'n concerto instudeer.

Mag jy hierdie week weer die keuse maak om lief te hê. Sterkte vir jou week.
Roelf

Lewende Water - 9 Augustus 2022

In die Bybelse tyd toe die samelewing nie vroue hoog geag het nie, wemel die Bybel met sterk vrouekarakters wat leiding neem, rigting gee, versorg, raad gee en die koers van die geskiedenis verander. Ons lees in die Bybel van vroue soos Abigail, Debora, Delila, Ester, Eva, Hanna, Isebel, Jael, Lea, ‘n hele aantal Maria’s, Marta, Mirjam, Ragab, Ragel, Rebekka, Rut en Sara, om maar net ‘n paar vroue te noem. Grace Eneme het gesê Christus was die enigste rabbi wat nie teen vroue gediskrimineer het nie.

Ek het êrens die volgende raakgelees: “A strong woman knows she has strength enough for the journey, but a woman of strength knows it is in the journey where she will become strong.”

Vandag, op Vrouedag, dank ons die Here vir al die vrouens in ons lewens met wie se paaie ons lewensreis gekruis het – ‘n moeder, ‘n lewensmaat, ‘n dogter, ‘n ouma, ‘n onderwyser – hulle wat nog by ons is en ook hulle wie dalk lankal nie meer daar is nie.

Sterkte vir jou week.
Roelf

Lewende Water - 2 Augustus 2022

Liewe Broer en Suster.

Musiek is wonderlik – dit kan jou gemoedstoestand verander. Dit kan jou bly of hartseer maak, jou hart vinniger laat klop as die ritme deur jou lyf spoel en jou aan die slaap maak wanneer dit rustig en kalm kom nesskrop in jou gemoed.

Wat musiek vir my nog meer besonders maak is dat verskeie instrumente deel kan wees van dieselfde lied. Dink maar aan ‘n simfonie konsert; daar is viole. trompette, fluite, tromme en ‘n kontrabas, almal is in harmonie met mekaar en maak die mooiste musiek.

Musiek is ook die stad – jy hoor die motors met hulle verskillende klanke, die groot vragmotors en die motorfietse, die toeters van motors en die bouwerk aan geboue. Elkeen met sy eie unieke klank bring die groot simfonie (stad) sy lied na vore.

So is ons geloofslewe ook ‘n simfonie van emosies (bly en hartseer), sekerhede (die Bybel met sy waarhede oor die lewe) en ons versterking wanneer ons knieë moeg en lam raak (lees maar net die psalms).

Laat die week toe dat die klanke van ons geloofslewe deur jou spoel, versterk, optel en vashou.

Lees Psalm 150.

Groete.
Willem

Lewende Water - 25 Julie 2022

Ek is dankbaar dat ons nie meer maskers hoef te dra nie. Dit is vir my lekker om na meer as twee jaar weer mense se glimlagte en gesigsuitdrukkings te sien wanneer ek verby hulle stap in ‘n sentrum. Ek haal ook beter asem sonder ‘n masker. Die grendeltyd-reëls is iets van die verlede, maar dit is eintlik skokkend hoe vinnig ons weer teruggeval het in die rotteresies. Iemand sê die ander dag: “Dit is weer Same old, same old!” Hoe oorleef ‘n mens “Post-covid”? Jy moet meer as net asem skep by God, Hy moet jou lewensasem word. Paulus stel dit onverbeterlik in Handelinge 17, hy sê: “God gee lewe en asem en deur Hom lewe, beweeg en bestaan ons.”

Liefde en seën vir jou week!
Liesel xx

Lewende Water - 12 Julie 2022

Annerdag moes ek gou iets by Checkers gaan koop. Daar gekom was dit beurtkrag. Die deure was gesluit en die winkel was donker. Ek loop toe verby na ‘n ander winkel toe. Met die terugkomslag drom daar ‘n paar mense om die toe deure saam en die ligte in die winkel was aan. Iemand sê hulle gaan nou kom oopsluit. Ons paar voor die deure raak aan die gesels terwyl ons wag.

Gemoedelik. Lekker. Die deure gaan oop en almal beweeg in. Ek gaan na die “Moneymarket” toonbank om lugtyd te gaan kry. Daar staan ons weer in die tou en gesels. Ek sien ‘n rumoer ‘n ent verder van my af. ‘n Ouerige man is onstuimig. Hy dring aan om bedien te word sonder dat hy soos die res van ons in die tou staan. Ongeskik. Die assistent agter die toonbank beweeg vriendelik na hom toe en bedien hom sonder om ‘n bohaai te maak.

Ek skaam my vir hom. Ek skaam my vir mense soos hy wat dink die wêreld skuld hulle iets. Ek kry hom jammer omdat hy uitmis op soveel “goodwill” wat daar in ons land is.

Efesiërs 4:2 sê : “Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig, en verdra mekaar in liefde”

Probeer dit gerus hierdie week.

Groete
Roelf

Lewende Water - 5 Julie 2022

Liewe Broer en suster.

Ek was verlede week skoon verlam toe iemand sê dat hierdie week waarin ons nou is die koudste week van die jaar sal wees..

Nou is dit Maandag. ‘n Heerlike wintersdag nie te koud, maar ook nie te warm nie.

Dit het my net weer laat besef dat ons nie ons ore moet uitleen aan enige nuus nie. Hoeveel keer het ek al myself gevang dat ek hoor en glo wat iemand my vertel om dan ‘n rukkie later te besef dat dit nie so is nie.

Nou wat sê dit oor ons geloof? Dis belangrik dat ek nie alles wat oor geloof en die kerk gesê word net as waarheid aanneem en dan verkondig nie.

Vat maar so iets soos: die kerk laat alles toe en geen standpunt word ingeneem nie. Wat doodgewoon nie waar is nie. Vind net eers uit of die kerk nie alklaar iets daaroor geformuleer of gesê het nie.

Gaan lees jou Bybel. I.p.v om iets net te aanvaar. Maak erns met die Bybel. Lees die Bybel bestudeer die Bybel en praat oor die Bybel. Dis hoe gelowiges seker maak dat ons mekaar help in die verstaan van die boodskap. Ons glo dat in die groep is daar altyd meer wysheid en verstaan as net in die individu.

Spreuke 1:7 “Ontsag vir die Here is die begin van kennis; wysheid en vermaning…” Groete.
Willem

Lewende Water - 20 Junie 2022

Daar is 'n ou Afrika-spreukwoord wat sê:  "As die ritme van die dromme verander moet jou danspassies aanpas." Dis 'n mooi manier om te sê dat wanneer daar verandering kom, jy nie dieselfde kan bly nie.  Dit is iets wat ons almal baie goed verstaan.  Want verandering is deel van ons lewe.  Dit kom partykeer sonder dat ons daarvoor vra:  Jou gesondheidstoestand kan binne 'n oogwink verander en dan moet jy daarmee "deal".  Of die situasie by jou werk of in jou verhoudings of in jou finansies verander...  En om dan net jou kop soos 'n volstruis in die grond te druk en te hoop dat dit sal weggaan, gaan regtig nie help nie.  Ek dink dit was Carl Jung wat gesê het:  "Jy kan nie jou situasie of die mense om jou verander nie.  Net jou eie gesindheid."  

Die interessante is dat wanneer jy jou eie gesindheid teenoor die verandering verander, dat daar nuwe moontlikhede begin oopgaan...  

In alles wat om ons verander, kan ons die een rustigheid hê:  God verander nie. In Maleagi 3:6 sê die Here: "Ek. die Here, het nie verander nie, daarom het julle nie te gronde gegaan nie, nageslag van Jakob."

Sterkte vir jou week.

Roelf

Lewende Water - 15 Junie 2022

Liewe vriende.

Vadersdag is om die draai. En as die trotste pa, van die ongelooflikste seuntjie, soek ek mos logies net die beste vir hom. Ek dink natuurlik die wêreld van hom en gun hom die wêreld. Ouers kan hiermee assosieer.

Vir ons kinders soek ons net die beste. En in my oë kan hy nie iets verkeerds doen nie.

Netso leef ons in ñ wêreld waar perfektheid nagejaag word. Dink aan iets kleins, as iemand ons vra hoe gaan dit, is ons antwoord 99% van die keer "dit gaan goed", want vanweë die nastrewe van perfektheid kan ons nie waag om te sé dit gaan nie goed nie.

En die vraag wat ek by jou wil nalaat vandag is, is dit reg dat ons as geloofsgemeenskap wil"wegsteek" hoe dit regtig met ons gaan.

Kyk gerus na die volgende video wat ons uitdaag om ons gebrokenheid te aanvaar eerder as te onderdruk.

https://www.ted.com/talks/brene_brown_the_power_of_vulnerability?language=en

Die Christen geloof omarm gebrokenheid. Dink vir ñ oomblik op wie Jesus se bediening gefokus was.

Wanneer ons besef wat ons gebrokenheid is, skop die betekenis van genade in. Sonder gebrokenheid is genade irrelevant.

En wanneer genade inskop kry die woorde van Korinthiërs betekenis: "wanneer jy swak is, is Ek sterk".

Geseënde week vir almal. Groete
Drian

Lewende Water - 7 Junie 2022

Liewe Broer en Suster.

Dit bly lekker om na skole sport te kyk en daarby betrokke te wees. Die afrigters en ouers se entoesiasme is aansteeklik.

Die skaduwee van hierdie lekkerte is dat dit soms gaan oor wen ten koste van verhoudings tussen ondersteuners, ouers en kinders.

Kan of moet die kerk by hierdie lekkerte betrokke wees?

Natuurlik – dis lidmate en hulle kinders wat die sport beoefen. Dis kerkraadslede en predikante wat fluitjies blaas en afrig.

Dis gelowiges wat betrokke is in en deur ander gelowiges, toeskouers en kinders. Hoe hulle optree, die sport beoefen of hoe die wen of verloor hanteer word is deel van sport en deel van hulle getuienis.

Kom ons geniet saam met ons kinders en ander gelowiges, gesonde sport. Kom ons hou balans, geduld en gesonde aanmoediging as ons toeskouers of ouers is.

Lees gerus Hebreërs 12 wat ook oor die wedloop van die lewe gaan. Groete.
Willem

Lewende Water - 30 Mei 2022

Party mense is mos net woordkunstenaars en met 'n pen of 'n sleutelbord iets so mooi kan beskryf dat dit vir jou voel of jy dit wat beskryf word kan voel en hoor en ruik.  Een so 'n persoon is Johann Symmington.  Kyk hoe mooi skryf hy oor Pinkster:  "Pinkster... is die tyd waarin ons herinner word aan die Gees wat by ons kom nes maak het, sodat die Woord vlerke kon kry om 'n bloeddeurdrenkte aarde groen te kleur.  Laat daaom asseblief die Duif toe om op jou skouer te kom sit!"  

Want wanneer jy toelaat dat die Gees deur jou begin werk, begin God se Koninkryk, God se Nuwe Wêreld, stukkie vir stukkie deur te breek.  Mense se lewens begin verander.  Mense begin mekaar in ag te neem.  Mense begin na mekaar te luister.  Reg en geregtigheid word uitgeleef.  Liefde en trou word bewys.  Mense begin bedagsaam voor God te lewe.

Laat die Gees hierdie week toe om op jou skouer te kom sit...

Sterkte vir jou week.

Roelf

Lewende Water - 23 Mei 2022

Donderdag vier alle gelowiges dwars oor die wêreld die hemelvaart van ons Here Jesus. William Temple (1881-1944) het in die vorige eeu reeds geskryf: "Met sy hemelvaart is Christus bevry van alle begrensing deur tyd en ruimte. Dat Hy hemel toe is, beteken nie dat Hy weg is van die aarde af nie, maar dat Hy altyd oral op aarde teenwoordig is."

Christus se hemelvaart is vir gelowiges die finale bewys dat Hy uit die dood opgestaan het en dat die aarde Hom nie kon vashou nie. Hy leef en Hy regeer.

Kom ons vier hierdie week die feit dat Jesus die dood oorwin het en dat Hy regeer - ook oor 'n wêreld wat partykeer vir ons lyk asof die magte van die dood aan die wen is.

Sterkte vir jou week.
Roelf

Lewende Water - 17 Mei 2022

Liewe Broer en Suster.

“Pockets of excellence” dit was sy reaksie op mense wat al die donker in ons samelewing raaksien. “Wat bedoel jy”? vra ek hom.

In ons gesprek is dit duidelik dat hy vir my wil help om anders na die samelewing te kyk. Ja dit is verseker maklik om al die negatiewe in die lewe raak te sien. Gooi nog ‘n druppel depressie in, die pertrolprys, inflasie – waar sal dit stop? Maar tog as ons kyk dan sien ons hierdie baie groeipunte, in mense, besighede en in die samelewing raak.

Broer en Suster wat beteken hierdie groeipunte in ons deurmekaar wêreld vir ons.

Ons is nie van hierdie wêreld nie maar in hierdie wêreld. Dit is ons taak as gelowiges om afstand te kry van ons daaglikse stryd om te oorleef. Ons moet telkens mekaar daaraan herinner dat ons ook deel het aan ‘n ander koninkryk. Die koninkryk van God in Christus Jesus deur die Heilige Gees.

Ons is nie in hierdie wêreld vir onsself nie maar om lig vir die duisternis te wees. Hierdie lig kan en mag ons nie onder ‘n maatemmer wegsteek nie. Hierdie lig help die wêreld om nie net een ding raak te sien nie maar verlig die wêreld om ons sodat ons die “Pockets of excellence” kan raaksien.

Besluit om jou lewe met vreugde aan te pak.

Lees Jos 1:1-11: "Moenie bang wees…."

Groete.
Willem

Lewende Water - 10 Mei 2022

Tree jy op soos iemand wat glo dat Jesus jou kan help?

Ons bid soms ernstig oor ‘n saak en vra God om in te gryp, maar diep binne ons glo ons nie regtig dat Hy die situasie kan omkeer nie. Ons sê ons vertrou God, maar dikwels tree ons nie op asof ons Hom werklik vertrou nie. Ons bly onsself morsdood bekommer. Ons hou aan praat soos nie-gelowiges. In Johannes 4 lees ons van ‘n regeringsamptenaar wie se seun op sterwe gelê het. Jesus sê vir die man Hy sal sy seun genees en die man glo sonder om te skroom. Hy gaan huis toe en tree op soos iemand wat werklik glo dat Jesus hom kan help! Dit is nie genoeg om net te sê: “Ek glo Jesus kan my help nie.” Ek moet ook optree en praat soos iemand wat dit glo. Mag God ons hiermee help! Liefde en seën vir jou.
Liesel xx

Lewende Water - 8 Mei 2022

Liewe vriende.

‘n Paar weke gelede was ek betrokke in ‘n botsing. Ewe onskuldig, in die oomblik, klim ek uit om met my botsgenoot gegewens uit te ruil.

Tot my skok was dit egter toe nie my botsgenoot nie, maar eerder my boksgenoot. Gelukkig was daar geen vuiste gewissel nie, maar die oom het dit duidelik gemaak dat hy my gaan en wou boks nog voordat ek kon hello sê. Hy as ou polisie man wou my behoorlik op toffie (toffie is natuurlik geredigeer).

Oppad huistoe wonder ek waarom die oom so kwaad was, hoe geregverdig was sy optrede, was hy kwaad vir my of het iets oppad gebeur? Ek het natuurlik nie die antwoord nie. My vraag is: mag ons as gelowiges kwaad word?

Mag die oom vir my kwaad gewees het? Vanuit my perspektief mag ek kwaad gewees het oor die manier waarop hy my hanteer het en met my gepraat het? Of moes ek maar net sê jammer?

In Matteus 21:12-27 lees ons hoe Jesus kwaad geword het en die tempel gereinig het. Ons weet egter deur geskiedenis dat Jesus nie kwaad was oor die verkoop van goedere nie maar eerder oor die uitbyting wat met die verkoop gepaard gegaan het. Die armes is ingedoen en daarom was Jesus kwaad.

Jesus het self kwaad geword en ons lees hoe hy die tafels omgegooi het.

Ek en jy mag kwaad word, maar die kriks is geleë in die feit dat ons moet kwaad word vir die regte saak/sake. Nie vir onbenullighede of bloot uit woede nie.

Mag ek en jy die week kwaad word en reageer uit beginsel. Mag ons kwaad word vir die uitbyting van mense; onregverdigheid, ongeregtigheid en mag ons kwaad word vir die donkerte wat poog om die Lig te oorskadu. Groete
Drian

Lewende Water - 26 April 2022

Liewe Vriende

Met die jaar wat ‘n weghol pas van sy eie het is ons as mens altyd so dankbaar vir ‘n langnaweek en daardie ekstra dag om net ‘n bietjie meer goed gedoen te kry waarby ons nie altyd uitkom nie, of om sommer net bietjie weg te breek van die daaglikse gejaag in ons lewens.

Paasnaweek was een van daardie naweke waarvoor ons nie kon wag om aan te breek nie en geniet ons almal eintlik April met sy baie vakansiedae, maar paasnaweek het met ‘n prys gekom. Nie ek of jy het daarvoor betaal nie, maar wel Christus. Ons was daardie naweek opnuut weer herinner aan Jesus se Kruisiging en Opstanding en het Hy ons vry kom maak. Dit laat my dink aan die woorde van ‘n lied van Chris Tomlin: “Light of the world, You stepped down into darkness, opened my eyes, let me see”. ( https://youtu.be/wfJSOpCDgUw )

Mag elkeen van julle hierdie week opnuut bewus word van Christus se hand en werke in jou lewe.

Liefde
Alwine

Lewende Water - 19 April 2022

Ek hoop dat jy die afgelope naweek iets kon ervaar van ons Here wat opgestaan het en wat lewe! Ek dink dit was Johannes van Apamea wat in die 5e eeu geleef het wat gesê het: "Die heel beste bewys vir die opstanding van Christus is wanneer verloste sondaars 'n opstandingslewe begin lei."

Wanneer jy 'n opstandingslewe begin leef, put jy krag uit die wete dat die Here by jou is in voorspoed en in teëspoed. Efesiërs 1:18 tot 20 stel dit so: "Ek bid dat Hy julle geestesoë so verhelder dat julle weet ... hoe geweldig groot sy krag is wat Hy uitoefen in ons wat glo. Dit is dieselfde kragtige werking van sy mag wat Hy uitgeoefen het toe Hy Christus uit die dood opgewek het..."

Mag jy hierdie week in sy opstandingskrag lewe! Sterkte vir jou week.
Roelf

Lewende Water - 12 April 2022

Liewe Broer en Suster.

Ons is nou in die Heilige week.

Jy kan vanaand en môre-aand van 17:00 - 19:00 in die kerk kom stilword. Ons vier Donderdagaand nagmaal en Sondagoggend 06:00 ‘n sonsopkomsdiens sowel as 09:00 die normale erediens in die kerk.

In die tyd (die week) dink ons veral aan dit wat Christus kom doen het.

Hy is die Deur.
Ons kan ingaan na God die Vader. Christus het die gebroke verhouding tussen ons en God herstel.

Hy is die Herder.
Hy pas ons op. Hy doen dit deur homself vir ons te gee, en te beskerm in die dal van doodskaduwee. Hy bly by ons.

Hy is die Groot Geneesheer.
Hy maak ons fisies en geestelik gesond. Geen ketting is te sterk om ons vas te hou en geen emosionele juk te swaar om te dra nie

Hy is die Gelykmaker.
Elke knie sal buig elke tong sal bely – alle mense is maar stof en tot stof sal ons almal terugkeer..

Groete.
Willem

Lewende Water - 5 April 2022

Liewe Broer en Suster.

In ons gemeente se preekreeks oor die lydingstyd van Christus, is ons nou tussen die 6de en 7de lydensweek.

Die week vanaf die 10de April (7de lydensweek) word die Heilige week genoem.

Tydens die Heilige week is die kleur bloedrooi en vir Goeie Vrydag
(Donderdagaand) swart.

In ander kerkgenootskappe is dit die gebruik om 'n erediens of 'n informele byeenkoms, elke dag, gedurende die week te hou. Ons, in die gemeente, het daarom ook ‘n stilword tyd (kyk op die webwerf na die tye). Gedurende die stilword tye kry jy, in die kerkgebou die geleentheid om stil te word en te bid.

Donderdagaand word die kerk van alle versierings gestroop en alle kerse word doodgeblaas in voorbereiding vir Goeie Vrydag. In Kameeldrif begin ons hierdie laaste naweek van Christus se lewe Donderdagaand waar ons as gelowiges saam die nagmaal gebruik en terugdink aan die kruisiging.

Stil Saterdag word soveel moontlik in stilte herdenk.

Op Opstandingsondag word 'n diens van voor sonop tot net daarna gehou sodat die lig van die opkomende son Jesus se opstanding uit die dood kan simboliseer. Agterna is van die gemeentes se gebruik om saam ’n gesamentlike ontbyt te hou. In plaas van ontbyt gaan ons in Kremetart lekker koffie drink. Die kleure word op die dag wit. Groete
Willem, Roelf, Drian , Alwine en Liesel

Lewende Water - 30 Maart 2022

Liewe vriende 

Ons bevind onsself in die sesde week van Lydenstyd. 

Verbasend hoe vinnig ons hier gekom het, natuurlik nie as jy iets gevas het gedurende die tyd nie  - dan het tyd dalk vir jou stil gestaan. 

Dit het my hierdie week weereens getref hoe mens eers in jou lewe moet ly, of tot punt van lyding kom voordat jy anders kyk en dink. Ons as mense is baie keer soos ñ skaap, ons stamp ons kop eers voor ons opkyk om te sien waarheen ons gaan, nie waar nie? Hartseer maar ongelukkig waar. 

Maar die feit bly staan dat mens baie keer (soms onverwags) ‘n nuwe rigting inslaan en met nuwe moed en integriteit optree na ñ tyd van lyding. 

Laat mens wonder hoekom? 

Dan dink ek aan Johannes 3:16. “Want so lief het God die wêreld gehad, dat Hy sy eniggebore Seun gegee het, sodat elkeen wat in Hom glo, nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê.” 

In hierdie vers kom die totale mensheid en Godheid van Jesus navore en is Hy self nie gespaar van Lyding nie. 

Hierdié is ongelooflik belangrik vir my en jou as mens vir elke liewe dag van ons lewe. Daar is niks slegs aan ons menswees nie, Christus was self ook mens. 

Dit is juis in ons besef dat ons alleen net mens is, dat ons besef ons is afhanklik van Hom wat nie net mens was nie maar ook God is.

Mag ons nie net wag vir tye van Lyding om te besef hoe diep afhanklik ons is nie, maar mag ons daagliks ons menswees omarm saam met Hom in wie ons glo

Groete

Drian

Lewende Water - 22 Maart 2022

Ons is in die vierde week van Lydenstyd waar ons Jesus op sy lydensweg volg na Goeie Vrydag... Dalk is dit goed om hierdie week oor ons eie lyding na te dink.

Ferdinand Deist het êrens in 'n radio-onderhoud 'n klompie jare gelede die volgende opmerking gemaak: "Dit het min waarde om in lyding te vra: Hoekom tref dit my? of: Wat is die sin van lyding? Sedert die dae van Job word daar al gesoek na 'n antwoord op dié vraag en tot vandag kon mense net daarin slaag om verwarrend en redelik onsinnig rondom die kwessie te praat... Daarom is dit beter om te vra: Hoe reageer ek op lyding? Wat kan 'n mens aan lyding doen? Op só 'n vraag is daar immers 'n antwoord..."

As antwoord op die vraag hoe hy op lyding reageer het Danny Gokey 'n lied geskryf: "Tell your heart to beat again" - Kliek op die skakel om na die lied te luister: [https://youtu.be/F77v41jbOYs ](https://youtu.be/F77v41jbOYs)

Sterkte vir jou week.
Roelf

Lewende Water - 11 Maart 2022

Liewe vriende.

Romeine 8:31 sê: "Wat sal ons sê oor al hierdie dinge? As God vir ons is wie kan teen ons wees?"

Die woorde is eenvoudig: as God vir ons is, is ons okay. Wat beteken okay wees, reg wees, veilig wees?

Oorlog en covid is deel van ons konteks. Pyn, hartseer, lyding ken geen kleur of geur nie.

Ons almal word daagliks daardeur geraak.

Wat beteken Romeine 8:31 dan? Irrelavant, of dalk iets anders?

Wanhoop en hoop, lê albei in die verlede, hede en toekoms.

Maar dit is die hoop in die verlede vir ons as Christene, wat die wanhoop van môre oorskadu.

Christus se lyding, lewe, sterwe en opstanding gee vir ons hoop om ons "lyding" te kan hanteer.

Daarom vandag ook vir julle die seën bede:

Die Here is voor jou om jou pad gelyk te maak.

Die Here is langs jou om jou hand vas te hou.

Die Here is agter jou om die Bose te verslaan.

Die hand van die Here is onder jou om jou te dra as jy swak is en jou op te help as jy val.

Die Here is rondom jou om jou te beskerm.

Die Here is bokant jou om jou te seën.

Die Here is binne-in jou, want Hy lei jou deur sy Heilige Gees.

Die Here is vir jou, want Jesus pleit vir jou.

Die Drie-enige God is by jou, van nou af tot in ewigheid. Amen.

Groete

Drian

Lewende Water - 28 Februarie 2022

Oorlog in die Oekraïne... Aardbewings in Pretoria... Aardverwarming... In Matteus 24:3-14 lees ons hoe Jesus se dissipels na Hom toe kom en Hom uitvra oor die tekens van die voleinding van die tyd. En dan begin Jesus om vir hulle te vertel van aardbewings en oorloë en valse leraars en hongersnood en verdrukking en wetteloosheid wat toeneem. Dit, sê Jesus, is die begin van die geboortepyne.

Hoe oordeel ons oor al hierdie sake? Die een ding wat ons weet is dat al hierdie tekens al sedert Jesus se tyd daar was. Dis nie nuwe goed nie. Wat ons as gelowiges wel weet is dat wanneer ons van al hierdie dinge hoor, ons herinner word dat ons Here weer kom. Dit herinner ons ook dat ons eintlik maar vreemdelinge en bywoners in hierdie wêreld is. Ons behoort eintlik aan God se nuwe wêreld - burgers van God se koninkryk. En ons werk aktief daaraan mee om sy Koninkryk al hoe meer te laat kom.

Daarom maak ons ons stemme dik as daar oorloë kom en mense doodgeskiet word. Daarom bly ons nie stil as mense in ons eie land vermoor word nie. Daarom rol ons ons moue op en bied hulp aan waar mense swaarkry en stukkend is. Daarom hou ons aan om vir mense van God se liefde te vertel al glo hulle dit nie. Daarom hou ons aan om die waarheid te praat, al hou mense nie daarvan nie. Want so, stukkie vir stukkie, breek God se Koninkryk hier op ons stukkende aarde deur.

Kom ons bid hierdie week vir die mense in die Oekraïne en dat daar vrede sal kom.

Sterkte vir jou week.
Roelf


Lewende Water - 21 Februarie 2022

Moenie uit jou eie krag leef nie!

‘n Vriendin sê verlede week vir my dat sy moeg en futloos voel en die eerste maand van die jaar is nog nie eers verby nie. Ek dink ons voel dikwels van energie gestroop omrede ons op ons eie krag vertrou en nie op God nie. In Psalm 44 lees ek dat ons nie op ons eie mag of krag moet vertrou nie, maar op God se hulp. Die Psalm sê verder dat God se teenwoordigheid oorwinning gee. Doen daagliks jou beste in alles wat jy aanpak, maar moenie jou beste of jou eie pogings vertrou nie, vertrou God! Dit is bevrydend! Sit elke dag by Sy voete en tap van Sy energie. Verlustig jou in die wyshede van Sy Woord. Dit sal vir jou moed en insig gee om elke nuwe dag voluit aan te pak.

Liefde

Liesel xx

Lewende Water - 14 Februarie 2022

Liewe Broer en Suster.

Ek hoop jy het al vandag ‘n heerlike koppie koffie gedrink.

Gister was so spesiaal met almal wat by Kremetart kom sit en koffie drink het. As jy ‘n tree weggestaan het, het jy gehoor hoe mense gesels en gesien hoe word die koppies met koffie gelig vir ‘n heerlike slukkie boeretroos.

Mag die evangelie ons koffie wees en nooit sy heerlikheid verloor nie.

Die evangelie moet altyd sy sprankel behou. Christus se sterwe en opstanding is nie ‘n doodgewone iets wat gereeld gebeur nie. Dit was ‘n eenmalige gebeurtenis. ‘n Wonder gebeurtenis waar iemand gesterf, opgestaan het en deur die Gees by ons teenwoordig is.

Die evangelie gaan oor alle mense maar die evangelie gaan oor ook my en jou en ons behoeftes. Christus het mens geword en onder ons kom woon. Hy het gekom om vir ons en van die wêreld ‘n beter plek te maak.

Drink vandag ‘n koppie koffie maak jou oë vir oomblik toe as jy die koffie proe en dink aan hoe gelukkig jy is om Christus in jou lewe te kan hê.

Mag jy Sy seën vandag ervaar. Groete.
Willem

Lewende Water - 8 Februarie 2022

Liewe vriende.

In ons gemeente volg ons tans, as preek begeleiding, die kerklike jaar. Tans is ons besig met Epifanie.

In hierdie seisoen fokus ons op die viering van God se verskyning en bekendwording aan ons. En hoeveel het ons nie om te vier nie.

Die vraag is egter of ons die ingrypende gevolge van God se bekend word aan ons besef, in ons alledaagse lewe en geloofsreis?

Ek dink baie keer ons geloofreis en die besef van wat God se bekend word aan ons inhou, vergelyk kan word met dié van ń graad 8 skool kind wie se skool skoene gekoop word vir die res van sy/haar skoolloopbaan:

▪ Hopeloos te groot.
▪ Daar moet in die skoene in gegroei word.

As die kind voel mens selfbewus, want die skoene is dan hopeloos te groot. Tog is dit so mooi en die regte "brand", aangesien die skoene moet hou tot matriek. Dit maak dat mens die groot wees verdra totdat jy in jou matriekjaar perfek daarin pas en die karakter van 4 jaar se dra ook sommer ñ stukkie selfvertroue en ervaring saambring.

Christus se koms en die bekendmaking van God se Koninkryk in hierdie wêreld is ook baie keer so. Ons verstaan nie dit altyd mooi of lekker op ñ bepaalde oomblik in ons lewe nie, maar ons hou vas en moet vas hou aan die een wat was, is en altyd sal wees. Tyd verdiep baie keer ons ervaringe saam met die Here wat ons die karakter en selfvertroue gee om môre te kan aanpak.

Ons moet net die geduld aan die dag lé om te wag en reg te wees vir waneer die skoen pas, maar die feit is die skoen was, is en sal altyd daar wees.

Mag jy in hierdie week saam met die Here groei om in die skoene, wat jy volgende week gaan nodig hê, te pas. Groete
Drian

Lewende Water - 31 Januarie 2022

My oupa Manie was ’n besonderse mens. Hy het elke dag van sy grootmenslewe dagboek gehou. Wanneer hy in ’n boek iets raakgelees het, wat hom getref het, het hy dit dan op ’n stukkie papier geskryf en as ’n boekmerk in sy dagboek gebêre. Ek glo dat dit een van die maniere was waarop hy sy geloof aan sy kinders en kleinkinders oorgedra het. Op een van hierdie stukkies papier het hy ’n verhaal opgeteken wat hy by Andrew Murray – die bekende Skotse prediker gekry wat diep spore in ons land kom trap het. Die verhaal vertel van ’n verskriklike storm wat op die see losbars. Die reusagtige golwe slaan teen die rotse. Weerligtestrale verlig die donkerte. Die donderweer rammel en die wind bereik stormsterkte.

Diep in ’n rotsskeur sit ’n klein voëltjie met sy koppie rustig onder ’n vlerkie - vas aan die slaap.

Dit is vrede - om rustig te kan wees in ’n storm. Aan die storm kan die voëltjie niks doen nie - en hy hoef ook niks daaraan te doen nie – want hy is veilig. Sy Vader sorg vir hom. En hoekom sal hy hom bekommer oor iets waaraan hy niks kan doen nie?

Jesus sê in Matteus 6:26 en 27:" Is julle nie baie meer werd as die wilde voëls nie? Trouens, wie van julle kan deur hom te bekommer sy lewe met een enkele uur verleng...?

Mag jy hierdie week iets van die vrede ervaar omdat jy weet dat jy in God se hand is. Roelf

Lewende Water - 25 Januarie 2022

Liewe Broer en Suster.

Het jy al na ‘n groot korporatiewe maatskappy toe gebel en dan moes jy aanhou? Dieselfde musiek word oor en oor gespeel en jy hoor konstant hoe belangrik jy en jou oproep is.

Ek hoop nie dit is jou ervaring in jou geloofslewe nie.

Die lekkerte van ons geloof is dat ek met sekerheid kan sê dat jy nie hoef aan te hou vir God nie. Daar is nie ‘n liedjie wat oor en oor speel en woorde wat vertel hoe belangrik ons is nie.

Christus se sterwe is die bewys dat ons belangrik is.

Sy sterwe aan die kruis is die bewys daarvan. Ons kan weet dat dit nie net lippetaal is wat opgevolg word deur ‘n liedjie wat met ons praat nie, die kruis, Sy sterwe is die bewys.

Sy sterwe het ook alles tussen ons en God weggevat. Toe Hy gesterf het, het die voorhangsel van die tempel van bo na onder geskeur sodat ons direkte toegang na God het. Ja soms voel dit vir ons of Hy nie ons gebede antwoord nie maar wees verseker daar is miljoene gelowiges wat kan getuig dat God jou gebed sal verhoor en aan jou ‘n antwoord gee.

In Sy sterwe wil hy vir jou versekering gee. Versekering dat Hy met ons praat, gesond maak en saam met ons lewe. Versekering dat jou gesprek met God nie op dowe ore val of dat jy teen die plafon vas bid nie - Sy bevestiging in Josua 1:5 (“Ek sal jou nie in die steek laat en jou nie verlaat nie” ) is die versekering dat HY ons nie alleen en in die steek sal laat nie. Groete
Willem

Lewende Water - 10 Januarie 2022


Die afgelope naweek sê my vrou vir my dat sy so gefrustreerd is met een van ons bure omdat hulle die hele dag musiek gespeel het - en dit was nou nie juis die musiek wat sy vir haarself vir die dag sou uitkies nie. Ek luister toe en daar hoor ek dit. Nie oorverdowend nie. Net om jou goed te irriteer. Toe ek bietjie later op ons stoep gaan sit, besef ek dat ek nooit die radio waarna ek vroeg oggend geluister het afgeskakel het nie. Dit was toe nie die bure nie. Hulle was ook slagoffers. Ek het toe maar teenoor my vrou gaan bely...

Dit is vir ons so maklik om ander te oordeel en om gou die vinger na ander te wys. Daarom leer Jesus sy dissipels om eers die balk uit jou eie oog te haal voordat jy die splinters in jou broer se oog raaksien (Matteus 7:3-5).

Mag ons hierdie jaar begin om met sagte oë na mekaar te kyk en nie so gou te oordeel of op ons perdjies te spring nie. Ons as geloofsfamilie, met al ons gebreke, het mekaar nodig.

Sterkte vir jou week.
Roelf

Lewende Water - 18 Januarie 2022

Liewe Broer en Suster.

Kan dit te veel reën?

Die antwoord hang af van met wie jy praat. Praat jy met die mielieboere in die Wes -Vrystaat sal hulle vir jou sê, beslis – die meeste van hulle mielies het versuip. Praat jy met iemand wat in Kameeldrif bly sal hy/sy vir jou sê, natuurlik nie – kyk hoe mooi is ons omgewing.

So kan ons ook vra oor die genade van God. Dit hang af met wie jy praat.
Iemand wat toegewy leef sal vir jou sê; daar kan nie genade wees vir die een wat willens en wetens sonde doen nie. Aan die anderkant sal die Verlore een weer sê, as dit nie vir God se genade was nie dan….

Wat leer die Bybel ons?

God se genade is oorvloedig
Daar is nie ‘n maatemmer, weegskaal of maatband wat sy genade kan afmeet nie. Ons kan nie desimale, optel en aftrek en balansstate opstel oor Sy genade nie. 1 Korintiërs 2, Sy genade is vir jou genoeg.

Wat beteken dit?
Ek kan in my gebrokenheid en nie in my volmaaktheid nie, in afhanklikheid en nie in my hoogmoed nie pleit dat Sy genade deel van my lewe sal wees

Hoe sal ek leef?
Op so ‘n wyse dat Sy genade nie goedkoop, uitgewas en vertrap sal word nie

Vier Sy genade in jou lewe.

Groete.
Willem