Lewende water - 3 Junie 2019

Liewe vriende.

 Die afgelope tyd is ek hard aan die dink. Mens bevind mens self soms mos waar jy jouself moet herposisioneer oor waarheen jy oppad is en dit wat jy wil bereik en wat die rigting is wat jy op die stadium in jou lewe  wil ingaan. En soms in moeiliker omstandighede as op ander dae.

 Vanoggend open ek by ñ laerskool in die omgewing en vooraf word daar ñ lied gesing met drie kern begrippe:

 1- Ek is ñ Konings kind

2- My hele hart behoort aan die Here

3- Die Heilige Gees is in my

 Onmiddelik dink ek vir my self, en vra toe die kinders maar wat beteken dit?

 Met stilte en stomheid geslaan, kan nie een met woorde opkom om te verduidelik nie. Wat ek toe ook wonder maar waarom sing ons dit dan? Is dit dan nie net woorde sonder betekenis nie?

 Maar terug by aan die dink wees.  Hierdie ervaring het my weer gehelp. Ek dink meeste van ons is trots daarop om gelowig te wees. En ek glo met alles in my om gelowige te wees is een van die ongelooflikste voorregte wat bestaan, maar daar kom egter ook verantwoordelikheid daarmee saam. En deesdae wonder ek of maak ek self erns met daai verantwoordelikheid sodat ek nie maar net sing om te sing nie, maar sing om verandering teweeg te bring.

 Die verandering op die beurt is vir my geleë in Christus, in die Woord, in Vader en Gees, wat op die beurt weer my gesindheid beïnvloed omdat ek my self bind aan die lewende Here.

 Wat my op die beurt weer laat dink aan Fillipense 2:5-11. Wat sé: "dieselfde voorbeeld moet in julle wees wat daar ook in Christus Jesus was".

 En ja daar is waardheid daarin dat dit nie altyd maklik is nie, maar ten spyte van die moedeloosheid wat jy beleef in jou pogings om amders te lewe moet jy weet:

 1- Die Here is saam met jou deur die Gees

2- Op die oog sien jy nie altyd die verskil nie maar jy maak ñ verskil.

 Mag ons altyd daarna streef om Fillepense 2 lewend te hou in ons daaglikse wandeling en mag ons onthou ons is nie alleen nie.

 Groete

Drian