Lewende water - 8 Oktober 2019

Om ‘n gelowige te wees beteken dat jy ook voluit hier as mens op aarde leef. Ons lewe mos nie as gelowiges eenkant op ‘n vreemde planeet of êrens in ‘n hoekie nie. Ons word daagliks gekonfronteer met moeilike keuses. Partykeer word ons gerol deur die golwe van die lewe. Ons word nie daarteen beskerm nie. En so – tussen die golwe deur moet ons steeds ‘n verskil in die wêreld maak. Ons moet God se koninkryk laat kom. Ons moet reg laat geskied. Ons moet liefde en trou bewys. Ons moet steeds bedagsaam lewe. Hierdie komende week is dit weer tyd vir die NG Kerk se Algemene Sinodevergadering. Daar gaan weer moeilike kwessies op die tafel kom.

Dankie dat ons deel van ‘n kerk kan wees wat nie bang is om oor moeilike kwessies te praat nie. Kom ons bid dat die Gees van God in die komende week baie wysheid sal gee om besluite so te neem dat God se koninkryk meer en meer sigbaar word. Jakobus 1:5 sê: “As een van julle wysheid kortkom, moet hy dit van God bid, en Hy sal dit aan Hom gee, want God gee aan almal sonder voorbehoud en sonder verwyt.

” Sterkte met jou week waar jy ook ten spyte van die golwe ‘n verskil in die wêreld moet maak.

Roelf

Lewende water - 14 Oktober 2019

Liewe vriende.

Die afgelope tyd kom ek agter in gesprekke in die samelewing en met mense dat die gemoedere hang. Niks voel of dit eenvoudig wil of kan uitwerk nie.

Dit is soos om te wag vir die reën, op die stadium van die seisoen. Ons almal sien uit na die groen weivelde, maar die stof; hitte en wind verdroog en oorweldig ons en keer ons om in 'n rigting te kyk of enige iets mooi te kan raak sien.

Ons almal voel iets daarvan in ons en dit is heeltemal normaal. Die vraag is wat gaan ons daaraan doen? Gaan ons maar terugtrek en sit en wag vir beter dae of gaan ons uitgaan en voorbereiding tref vir die die groenigheid wat gaan kom, kompos gooi, snoei en vandaar af die voorsprong kry vir 'n nuwe seisoen?

Gister by die belydenis aflegging in die gemeente, hoor ek 'n vers uit Ester 4:
As jy nóú swyg en daar kom van 'n ander kant af uitkoms en redding vir die Jode, sal jy en jou familie omkom. Wie weet, miskien is dit juis met die oog op 'n tyd soos hierdie dat jy koningin geword het!”

Watse mooi versie is dit nie? Ester kon besluit wat gaan sy maak.. Sit en wag of pro-aktief uitgaan en werk.

Ek dink vir ons as gelowiges is die versie juis nodig in tye waar die dorwe "landskap" ons dreineer. 'n Versie wat ons aanspoor om vorentoe te kyl, pro-aktief te wees en 'n verskil probeer maak.

Mag jy die vers raaksien in jou lewe nie net in hierdie week nie maar elke dag, mag ons weet, ons is gebind in Christus en dat Hy saam ons is en mag ons sy lig dra, selfs al waai die stof soms in ons oë.

Groete
Drian