Familiekerk NG Kameeldrif

Wie is die Familiekerk NG Kameeldrif?

Die Familiekerk NG Kameeldrif is geleë in die Noord-Ooste van Pretoria. Hier sal jy meer as 1000 mense vind wat saam aanbid, wat op verskeie maniere vir mekaar omgee en sorg.  Ons steek ook ons hande uit na die gemeenskap rondom ons.  Ons sien onsself as 'n familie, en families is vir ons baie belangrik, daarom praat ons graag van onsself as 'n Familiekerk. 

Sondag, 25 September

Ds. Drian Viljoen lei die erediens 09:00 in die kerkgebou.

Tema - Is genade vir jou genoeg?

Skriflesing - Lukas 16: 19-31


Kliek op die blou blokkie hier onder om by die diens in te skakel:

Kliek op die blokkie hier onder om by die vooraf opgeneemde geredigeerde weergawe van die diens in te skakel.  Die diens is van af 06:00 Sondagoggend beskikbaar. 

 

 

Dankie dat ons bediening hier in Kameeldrif steeds vir jou belangrik is en dat jy dit ook finansiëel ondersteun.  Moet asseblief ook nie ophou om vir ons te bid nie. 

Bankbesonderhede vir EFT
  • Bank: ABSA
  • Rekening naam: NG Kameeldrif
  • Tipe rekening: Tjek
  • Rekening nommer 1430580104