Die Familiekerk NG Kameeldrif is geleë in die Noord-Ooste van Pretoria. Hier sal jy meer as 1000 mense vind wat saam aanbid op Sondae, wat op verskeie maniere vir mekaar omgee en sorg, en hande uitsteek na die gemeenskap rondom ons.  Ons sien onsself as 'n familie, en families is vir ons baie belangrik, daarom praat ons graag van onsself as 'n familiekerk.

Sondag 20 Augustus 2017

Francois van Tonder preek om 08:00 en 10:00.

Ek wil Sondag bietjie gesels oor 'Hoe is ons Kerk' met ons erediens om 08:00 en 10:00.

DIe teks vir Sondag is Lukas 5:27-32. Lees solank die week die gedeelte en dink bietjie na oor wat hierdie gedeelte vir ons sê oor Kerk. Is die kerk net 'n gebou waar ons op Sondae bymekaar kom, of is dit soveel meer? Soveel meer so dat elkeen van ons ook 'n Kerk van God is? Ek sien uit om Sondag bietjie saam hieroor te dink en te gesels.

Francois

Kliek hier en besoek en bespreek vir die Roodeplaat Challenge

Saterdag 2 September

Dagboek

Kameeldrif Bosveld Kuierfees

Saterdag 2 September 2017

Kameeldrif weeklikse gebeurtenisse gedurende skoolkwartaal.

 • Sondag eredienste 08:00 en 10:00
 • Sondag 09:00 Credo (Kategese)
 • Woensdag 07:30 Jonger mannegroep - Café Kremetart
 • Woensdag 07:45 50+ Mannegroep by Cafe Kremetart
 • Woensdag 09:00 Nehemia Bybelstudiegroep - Konsistorie
 • Donderdag 08:00 Vrouegroep Café Kremetart
 • Vrydag 08:00 Mannegroep Bushmans Rock
 • Vrydag 08:00 Jonger vrouegroep by Cafe Kremetart
 Bankbesonderhede
 • Bank: ABSA
 • Rekening naam: NG Kameeldrif
 • Tipe rekening: Tjek
 • Rekening nommer 1430580104

Kategese

Tussen die twee eredienste kry ons jongmense en kinders weer die geleentheid om die kategeseklasse by te woon.  Hier in Kameeldrif noem ons die kategeseklasse CREDO.  Dit is 'n akroniem vir Christus Red en Dra Ons.  Credo is ook die Latynse woord wat ons gebruik vir die Apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke Sondag hardop in die kerk bely.  Die kinders registreer die 18e Januarie en diekategese begin weer Sondag 25 Januarie om 09:00.

By Kameeldrif kuier ons baie lekker na ons eredienste...

This week we pray for