Die Familiekerk NG Kameeldrif is geleë in die Noord-Ooste van Pretoria. Hier sal jy meer as 1000 mense vind wat saam aanbid op Sondae, wat op verskeie maniere vir mekaar omgee en sorg, en hande uitsteek na die gemeenskap rondom ons.  Ons sien onsself as 'n familie, en families is vir ons baie belangrik, daarom praat ons graag van onsself as 'n familiekerk.  Op Saterdag 1 September hou ons ons jaarlikse Kameeldrif Bosveld Kuierfees.  Kom kuier gerus die hele dag saam met ons!

Sondag, 9 Desember

Erediens om 9:00 gelei deur dr Roelf Opperman.

Sondag 16 Desember om 09:00      

Sondag 23 Desember om 09:00

Kersdiens, 25 Desember om 08:00

Sondag,  30 Desember om 09:00

Oujaarsdiens, 31 Desember om 18:30

6 Januarie een erediens  om 09:00

Sondag, 13 Januarie twee eredienste

om 08:00 en 10:00, Credo en Kleuterkerk

begin weer.

Kategese

Tussen die twee eredienste kry ons jongmense en kinders weer die geleentheid om die kategeseklasse by te woon.  Hier in Kameeldrif noem ons die kategeseklasse CREDO.  Dit is 'n akroniem vir Christus Red en Dra Ons.  Credo is ook die Latynse woord wat ons gebruik vir die Apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke Sondag hardop in die kerk bely. 

 
  • Woensdag 07:30 Jonger mannegroep - Café Kremetart
  • Woensdag 07:45 50+ Mannegroep by Cafe Kremetart
  • Woensdag 09:00 Nehemia Bybelstudiegroep - Konsistorie
  • Donderdag 08:00 Vrouegroep Café Kremetart
  • Vrydag 08:00 Mannegroep Bushmans Rock
  • Vrydag 08:00 Jonger vrouegroep by Cafe Kremetart

Hier in Kameeldrif het ons ons eie Koffie

met die naam KAMBOA.

Koffiesakkies beskikbaar teen R70.00

by Cafe Kremetart.

Cafe Kremetart

Besigheidsure:

Ma - Gesluit

Woens, Vry 07:30 - 16:00

Dins 07:30 tot 18:30

Naweke 08:00 - 14:00

Besprekings - Angelique 0725608116

Bankbesonderhede
  • Bank: ABSA
  • Rekening naam: NG Kameeldrif
  • Tipe rekening: Tjek
  • Rekening nommer 1430580104

Kliek hier om te kyk na die Jagpakkette van ons Blouwildefees 2019