Die Familiekerk NG Kameeldrif is geleë in die Noord-Ooste van Pretoria. Hier sal jy meer as 1000 mense vind wat saam aanbid op Sondae, wat op verskeie maniere vir mekaar omgee en sorg, en hande uitsteek na die gemeenskap rondom ons.  Ons sien onsself as 'n familie, en families is vir ons baie belangrik, daarom praat ons graag van onsself as 'n familiekerk.

Kliek hier om te sien waarvoor die jagpakkette verkoop het.

Kameeldrif hou jaarliks 'n jagpakketveiling by ons BlouWildeFees. Hierdie jaar vind dit op 4 Maart plaas. Ons vat hande met kleiner gemeentes (Marken en Malopo) om baie goeie jagpakkette aan die publiek beskikbaar te stel. Die fondse wat so geïn word, gaan vir die bediening in die drie gemeentes.  Kliek HIER om meer van die Jagpakketveiling en Donkiefees uit te vind

SONDAG, 26 MAART 2017

Dr Willem Pretorius lei Sondag se TWEE eredienste om 08:00 en 10:00.
Hy skryf:

Liewe Broer en Suster

In ons reeks sinvol lewe het ons noual verskillende plekke en temas aangespreek en by stilgestaan. Sondag wil ek spesifiek fokus op die huweliksverhouding wat bydra tot ons sinvolle lewe. Lees gerus Efesiërs 5:21 as teks, kyk jou trou video of album of vertel mekaar net weer hoe julle ontmoet en verlief geraak het.

Groete
Willem

Sondag sal daar nog Credo wees tussen 9 en 10 maar daar gaan nie kleuterkerk wees.

Onthou vakansietye en langnaweke slegs een erediens om 09:00.

This week we pray for

Kameeldrif weeklikse gebeurtenisse gedurende skoolkwartaal.

 • Sondag eredienste 08:00 en 10:00
 • Sondag 09:00 Credo (Kategese)
 • Sondag 17:45 SOUT - (Jeugbyeenkoms Graad 8-12)
 • Woensdag 07:30 Jonger mannegroep - Café Kremetart
 • Woensdag 07:45 50+ Mannegroep by Cafe Kremetart
 • Woensdag 10:15 Nehemia Bybelstudiegroep - Konsistorie
 • Donderdag 08:00 Vrouegroep Café Kremetart
 • Vrydag 08:00 Mannegroep Bushmans Rock
 • Vrydag 08:00 Jonger vrouegroep by Cafe Kremetart
 Bankbesonderhede
 • Bank: ABSA
 • Rekening naam: NG Kameeldrif
 • Tipe rekening: Tjek
 • Rekening nommer 1430580104

Kategese

Tussen die twee eredienste kry ons jongmense en kinders weer die geleentheid om die kategeseklasse by te woon.  Hier in Kameeldrif noem ons die kategeseklasse CREDO.  Dit is 'n akroniem vir Christus Red en Dra Ons.  Credo is ook die Latynse woord wat ons gebruik vir die Apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke Sondag hardop in die kerk bely.  Die kinders registreer die 18e Januarie en diekategese begin weer Sondag 25 Januarie om 09:00.