Die Familiekerk NG Kameeldrif is geleë in die Noord-Ooste van Pretoria. Hier sal jy meer as 1000 mense vind wat saam aanbid op Sondae, wat op verskeie maniere vir mekaar omgee en sorg, en hande uitsteek na die gemeenskap rondom ons.  Ons sien onsself as 'n familie, en families is vir ons baie belangrik, daarom praat ons graag van onsself as 'n familiekerk.  Op Saterdag 2 September hou ons ons jaarlikse Kameeldrif Bosveld Kuierfees.  Kom kuier gerus die hele dag saam met ons!

Sondag 19 November 2017

Ds Liesel Krause-Wiid lei Sondag die eredienste om 08:00 en 10:00. Sy skryf:

Ons almal is opsoek na vrede. Vrede in ons land, vrede in ons families en huwelike, innerlike vrede, ewigdurende vrede! Kersfees is om die draai en die besonderse tyd van die jaar is sinoniem met liefde en vrede. Maar wanneer ons deesdae om ons kyk is daar min daarvan te sien? Tog is vrede nie iets waarvoor mens wens nie, dit is iets wat jy doen, iets wat jy weggee. Ek en jy moet God se liefde en vrede hier op aarde demonstreer.

Hierdie Sondag lees ons een van die mooiste gedeeltes in die Bybel, die verhaal van die geboorte van Jesus Christus. Met Sy geboorte het vrede deurgebreek na die wêreld toe. Ek nooi jou uit om die wonderlike verhaal met groot verwondering, soos toe jy ‘n kind was nog ‘n keer saam met my te kom lees en beleef. Ons gaan ook bietjie nadink oor hoe ons vrede prakties kan bewerkstellig in ons land, in ons huwelike, by die werk en in ons binneste.

Ek sien uit daarna om jou hierdie Sondag in die kerk te sien!

Liefde

Liesel

_______________________________________________


19 Nov - Tradisionele Kerssangdiens om 18:30

 

Kameeldrif weeklikse gebeurtenisse gedurende skoolkwartaal.

 • Sondag eredienste 08:00 en 10:00
 • Sondag 09:00 Credo (Kategese)
 • Woensdag 07:30 Jonger mannegroep - Café Kremetart
 • Woensdag 07:45 50+ Mannegroep by Cafe Kremetart
 • Woensdag 09:00 Nehemia Bybelstudiegroep - Konsistorie
 • Donderdag 08:00 Vrouegroep Café Kremetart
 • Vrydag 08:00 Mannegroep Bushmans Rock
 • Vrydag 08:00 Jonger vrouegroep by Cafe Kremetart
 
 Bankbesonderhede
 • Bank: ABSA
 • Rekening naam: NG Kameeldrif
 • Tipe rekening: Tjek
 • Rekening nommer 1430580104

Kategese

Tussen die twee eredienste kry ons jongmense en kinders weer die geleentheid om die kategeseklasse by te woon.  Hier in Kameeldrif noem ons die kategeseklasse CREDO.  Dit is 'n akroniem vir Christus Red en Dra Ons.  Credo is ook die Latynse woord wat ons gebruik vir die Apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke Sondag hardop in die kerk bely.  Die kinders registreer die 18e Januarie en diekategese begin weer Sondag 25 Januarie om 09:00.

By Kameeldrif kuier ons baie lekker na ons eredienste...

This week we pray for