Die Familiekerk NG Kameeldrif is geleë in die Noord-Ooste van Pretoria. Hier sal jy meer as 1000 mense vind wat saam aanbid op Sondae, wat op verskeie maniere vir mekaar omgee en sorg, en hande uitsteek na die gemeenskap rondom ons.  Ons sien onsself as 'n familie, en families is vir ons baie belangrik, daarom praat ons graag van onsself as 'n familiekerk.

Hemelvaartsdag - 25 Mei 2017

Hemelvaartdiens Donderdagaand om 18:30.

Pinkster begin 28 Mei.

Pinkster begin 28 Mei met die tema: “Om met God te praat”
Prof Dirk Human gaan die reeks lei. Die reeks handel oor verskillende gebedsvorme.

Sondagoggend: Is gebed net 'n lysie versoeke? (Psalm 51)
Sondagaand: Gebed as voorbidding (Nehemia 1)
Maandagmiddag/aand: Gebed as klag (Psalm 22)
Dinsdagmiddag/aand: Wraakspraak as gebed (Psalm 137)
Woensdagmiddag/aand: Gebed sonder woorde! (Jeremia 9)
Sondagoggend : Gebed as duur lof (Psalm 150)

 

Kameeldrif weeklikse gebeurtenisse gedurende skoolkwartaal.

 • Sondag eredienste 08:00 en 10:00
 • Sondag 09:00 Credo (Kategese)
 • Sondag 17:45 SOUT - (Jeugbyeenkoms Graad 8-12)
 • Woensdag 07:30 Jonger mannegroep - Café Kremetart
 • Woensdag 07:45 50+ Mannegroep by Cafe Kremetart
 • Woensdag 09:00 Nehemia Bybelstudiegroep - Konsistorie
 • Donderdag 08:00 Vrouegroep Café Kremetart
 • Vrydag 08:00 Mannegroep Bushmans Rock
 • Vrydag 08:00 Jonger vrouegroep by Cafe Kremetart
 Bankbesonderhede
 • Bank: ABSA
 • Rekening naam: NG Kameeldrif
 • Tipe rekening: Tjek
 • Rekening nommer 1430580104

Kategese

Tussen die twee eredienste kry ons jongmense en kinders weer die geleentheid om die kategeseklasse by te woon.  Hier in Kameeldrif noem ons die kategeseklasse CREDO.  Dit is 'n akroniem vir Christus Red en Dra Ons.  Credo is ook die Latynse woord wat ons gebruik vir die Apostoliese geloofsbelydenis wat ons elke Sondag hardop in die kerk bely.  Die kinders registreer die 18e Januarie en diekategese begin weer Sondag 25 Januarie om 09:00.

By Kameeldrif kuier ons baie lekker na ons eredienste...

This week we pray for