Welkom aan Koffieklets. Ons eie nuwe gemeente nuusblad.


Koffieklets - Kliek op die Uitgawe om die Koffieklets uitgawe te lees.

Uitgawe 1: In die heel eerste Koffieklets het ons gefokus op Familiekerk NG Kameeldrif se toekomsdrome en wat alles die jaar wag.

Uitgawe 2: In kwartaal 2 se uitgawe het ons na gemeentebetrokkenheid gekyk en waar jy as lidmaat moontlik kan inskakel of 'n verskil kan help maak met jou unieke gawes en talente.

Uitgawe 3&4: Waarom juis koffie so 'n integrale rol in ons gemeente speel, was die tema van ons gekombineerde derde en vierde uitgawe.

Uitgawe 5: Ons eerste uitgawe vir die jaar (2023) spreek verandering aan en hoe mens dit hanteer.

Uitgawe 6: Ons volgende uitgawe wentel om families en wat dit beteken om 'n familiekerk te wees