Lewende Water is Kameeldrif se weeklikse boodskap wat aan die begin van elke week aan al ons lidmate gestuur word.  As jy die boodskap wil ontvang moet jy ons kerkkantoor se nommer op jou foon stoor:  076 554 5031.    Daarna moet jy 'n WhatsApp na die nommer stuur waarin jy versoek om die Lewende Water te ontvang

Die week se lewende water - 14 Mei2024


Liewe Broer en Suster 

In Afrikaans het ons so mooi sĂȘ ding: om op moedverlore se vlakte te wees. Dit gebeur as ons moedeloos, depressief of net die dag af is. 

Kom ons erken dat ons almal op verskillende tye van ons lewe al daar was. Soms is dit vir kort rukkies ander kere vir langer periodes. Die redes is natuurlik legio, van huwelike wat nie uitwerk nie, gesondheid en geld tot by werksomstandighede wat sleg is. 

Dis nie verkeerd of sleg om soms hierdie donkerplek te besoek nie. 

Christus self was daar. Hy het menige kere alleen weggestap en gaan bid. Hy het in Getsemane selfs geworstel, moedeloos, omdat Hy die kruispad moes stap. Sy donkerplek was natuurlik die dood. 

Moenie dat die donker jou oorwin nie. Vetrou dat die lig van Christus jou donker, lig sal maak. Lees maar enige van die Psalms veral weer  Ps 23 as jy op moedverlore se vlakte is. 

Sterkte

Willem