Lewende Water is Kameeldrif se weeklikse boodskap wat aan die begin van elke week aan al ons lidmate gestuur word.  As jy die boodskap wil ontvang moet jy ons kerkkantoor se nommer op jou foon stoor:  076 554 5031.    Daarna moet jy 'n WhatsApp na die nommer stuur waarin jy versoek om die Lewende Water te ontvang

Die week se lewende water - 30 Februarie 2024


Hierdie week lees ek weer op oor gebed en die belangrikheid daarvan om stil te word en rustig te raak by God. In hierdie gejaagde lewe kry ons min tyd om in God se teenwoordigheid te spandeer en soms wonder ek hoeveel let ons werklik op na wat om ons aangaan en meer spesifiek in die mense om ons. In hierdie gejaagdheid probeer almal maar net by al hulle daaglikste verpligtinge uit te kom en dan is daar ook min tyd om te stop, stil te raak by God en om te gee vir ander. Dit is amper wanneer jy sou stop en vra hoe dit met iemand gaan, jou spoed gebreek gaan word. Jy voel dalk: wat kan ek tog aan die situasie doen? En dan hou jy maar eerder net verby. In hierdie gejaagdheid verloor ons soms ons perspektief. Die skrywer Brene Brown vra die vraag: “Wat is die mees effektiefste manier om daar te wees vir iemand wat deur ‘n moeilike tyd gaan, sonder om hulle probleme jou probleem te maak. Sy antwoord dan en sê: “Om deernis te hê met ander is om te verstaan en te aanvaar dat ons almal se lewens bestaan uit krag en stryd. Niemand is vrygespreek van pyn en leiding nie en daarom is deernis nie ‘n denkewyse van ‘beter as’ of ‘ek kan jou red nie’, maar eerder gebasseer op die mooi en seer van gedeelde menslikheid”. My gebed vir jou hierdie week is om stil te raak by God en om deernis met ander te hê.

Liefde
Alwine