Ons wil graag kontak maak

Fisiese adres
  • Hoek van Kameeldrifweg en Sinagoge weg
  • Kameeldrif Oos
  • 0035
Kerkkantoor nommers
  • 0127564223
  • 0127564224

Posasdres:

NG Kerk Kameeldrif, Fotonet Suite #79, Privaatsak  x8, Lynn East 0039


 Ons bankbesonderhede
  • Rekening naam: NG Kerk Kameeldrif
  • Bank: ABSA
  • Rekening nommer : 1430580104