Ons koffiespore die afgelope jaar...

 

Lewende water

 • Eredienste elke Sondag
 • Aanlyn besoekers by eredienste : 4950
 • Weeklikse Lewende Water boodskappe aan 1753 persone
 • Gespreksgroepe : weeklikse kontak met 120 persone
 • Geloofsgesprekke by Kinderhuis: 110
 • Credo en belydenisklas : 60 (weekliks)
 • Kleuterkerk : 15 (weekliks)
 • Weeklikse groepgesprekke met skoolverlaters by Kinderhuise : 30
 • Bejaardebediening: 80 (maandeliks)
 • Buitelandse opleiding: 17 persone (weekliks)
 • Wyer koffiespore (Skole, NPO’s, landbou, sport, politieke partye )

Sagte harte

 • Berading (gesprekke oor trauma, rou, geloof, verhoudings, depressie ens.) 348
 • Broodjies vir behoeftige kinders by Laerskool Die Poort: 1677 (39 elke Dinsdag)
 • Kospakkies: 132 gesinne
 • Komberse : 100 gesinne
 • 1000 kg meel : maandeliks aan 34 kleuterskole
 • Groentetuine : 21 Gesinne
 • Komberse, truie, musse en serpe: 300 kinders


Helder ligte

 • Entrepreneurs opgelei : 20
 • Vaardigheidsopleiding (kook, bak, sweis, naaldwerk): 48
 • Vroeë Kinderontwikkeling : 34 kleuterskole, 1400 kinders en 108 onderwysers (twee-weekliks)
 • Reading Eggs leesprogram : 50 kleuters (weekliks)
 • Groentetuinopleiding: 50 mense
 • Klimaatsverandering en omgewingsbestuurprogramme in 5 skole saam met Tshwane
 • Uitreik ontbyte : 125 persone
 • Radio: 62 uitsendings
 • TV Kyknet Groot Ontbyt : 20 uitsendings
 • Landswye vrouebediening: 1700 vroue


 

© Copyright Familiekerk NG Kameeldrif