Covid 19

Die Covid-ramptoestand is op 5 April 2022 opgehef. Sekere regulasies bly egter nog vir 30 dae van krag. Sien die Staatskoerant van 4 April 2022 vir die nuutste regulasies: PDF

Wat eredienste aanbetref, is die volgende steeds van krag:

  • Die getal mense in ’n erediens of ander byeenkoms is beperk tot 50% van die kapasiteit van die gebou, met ’n maksimum van 1000. Geen bewys van inenting of toetse is nodig nie.
  • Groter kerke wat meer as 1000 mense wil huisves is beperk tot van die 50% kapasiteit van die gebou en bewys van inenting, of ’n negatiewe toets gedoen in die voorafgaande 72 uur moet gewys word.
  • Maskers is nie meer nodig in die buitelug nie, maar moet steeds binnenshuis gedra word en ’n sosiale afstand van een meter moet gehandhaaf word.
  • Die opneem van bankkollektes en bediening van nagmaal kan voortgaan soos voor die inperking.