• Maak enige tipe kunswerk (skildery/beeldhou/appliek ensovoorts) wat iets van Pinkster uitbeeld.
  • 10% van wat verkoop, word aan die kerk geskenk.
  • Kunswerke wat verkoop word, mag eers aan die einde van die uitstalling verwyder word.

Dit kan byvoorbeeld werke wees wat een of ander toneel uit Jesus se lewe uitbeeld. 

Kunstenaars kan meer as een werk inskryf. Enige medium kan vir jou kunswerk gebruik word. 

Navrae - Rene Botha by ons kerkkantoor - 076 554 5031

Registrasievorm

Registrasievorm vir kunstenaars wat hulle werke op 21-28 Mei 2023 wil uitstal

Van watter kunsvorm maak jy gebruik?